Zdrowaś Maryja, Bogarodzico

Zdrowaś Maryja, Bogarodzico

Print Friendly, PDF & Email

według śpiewnika Klonowskiego

  1. Zdrowaś Maryja, Bogarodzico, * błagamy Ciebie, święta Dziewico, * niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, * módl się za nami, zdrowaś Maryja!
  2. Wśród czystych duchów w obliczu Pana, * Tyś przenajświętsza, niepokalana. * Jak pośród kwiatów wonna lilija, * jak wśród gwiazd zorza, zdrowaś Maryja!
  3. Ty, coś karmiła świata Zbawienie, * Ty nam jak matka daj pożywienie. * Niech brak żywności nas nie zabija, * broń nas od głodu, zdrowaś Maryja!
  4. Ty, coś płakała nad śmiercią Syna, * przez Twe łzy gorzkie, Matko jedyna, * oddal chorobę, co lud zabija, * broń nas od moru, zdrowaś Maryja!
  5. Ty, coś nie znała innych płomieni * nad miłość Bożą, prosim strwożeni: * spraw, niechaj pożar dom nasz omija, * broń nas od ognia, zdrowaś Maryja!
  6. Panno przeczysta, pokorna, cicha, * daj, niech pokojem kraj nasz oddycha. * Niech się niezgoda wśród nas nie zwija, * broń nas od wojny, zdrowaś Maryja!
  7. Królowo nasza wśród cherubinów, * usłysz pokorny głos z ziemi synów, * co się do tronu Twojego wzbija, * usłysz pokorne: zdrowaś Maryja!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *