Witaj, witaj, dniu

Witaj, witaj, dniu

Print Friendly, PDF & Email

tekst: Kancjonał Katolicki ks. Antoniego Janusza plebana Zebrzydowskiego
melodia: Chorał Śląski

  1. Witaj, witaj dniu święty! Dziś bowiem Zbawiciel nasz do nieba jest wzięty. Już nasz Odkupiciel z Ojcem swoim króluje, i nam miejsce gotuje w królestwie niebieskim. Alle- Alleluja!
  2. Dzień to pełen radości, dla nas uczniów Jego, gdyż niebieskie radości czekają każdego, kto wiernie zachowuje, co Chrystus przykazuje, ten osiądzie w niebie. Alle- Alleluja!
  3. Gdzie On jest, my przyjdziemy, jeżeli według Jego nauki żyć będziemy; Bowiem do wiecznego żywota Jego ślady, nauki i przykłady są drogą i drzwiami. Alle- Alleluja!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *