W krzyżu cierpienie

W krzyżu cierpienie

Print Friendly, PDF & Email

tekst: ks. Karol Antoniewicz
muzyka: ks. Jan Siedlecki

MusicSheetViewerPlugin 4.1
  1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, * w krzyżu miłości nauka. * Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, * ten nic nie pragnie, ni szuka.
  2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, * dla duszy smutkiem zmroczonej, * kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie * w boleści sercu zadanej.
  3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie, * serce ci na wskroś przepali, * gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, * on ciebie wesprze, ocali.
  4. Gdy wiary siła serce spoiła, * a i to serce zawiodło. * O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, * krzyż niech ci stanie za godło.
  5. Gdy wśród żywota biedna sierota * stoi od ludzi wzgardzona. * Krzyż będzie światem, ojcem i bratem, * gdy go przytulisz do łona.
  6. Gdy rozpacz w łonie, oko w łzach tonie, * o, wytrwaj jeszcze na chwilę, * łza się przesączy, rozpacz zakończy * krzyżem zatkniętym w mogile.
  7. Kto u stóp krzyża swą duszę zniża, * na tego spojrzy łaskawie. * Jezus, Zbawiciel i Odkupiciel * da pomoc Boską w wszej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *