Po upadku człowieka grzesznego

Po upadku człowieka grzesznego

Print Friendly, PDF & Email

tekst według Śpiewnika Siedleckiego
melodia XVI w. według Śpiewnika Siedleckiego

  1. Po upadku człowieka grzesznego * użalił się Pan stworzenia swego. * Zesłał na świat archanioła cnego.
  2. Idź do Panny, imię Jej Maryja, * spraw poselstwo: „Zdrowaś, łaski pełna, * Pan jest z Tobą, nie bądźże troskliwa”.
  3. Panna natenczas psałterz czytała, * gdy pozdrowienie to usłyszała, * na słowa się anielskie zdumiała.
  4. Archanioł, widząc Pannę troskliwą, * jął Ją cieszyć mową łagodliwą: * „Panno, nie lękaj się, Pan jest z Tobą.
  5. Znalazłaś łaskę u Pana swego, * Ty się masz stać Matką Syna Jego, * ta jest wola Boga Wszechmocnego”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *