O Stworzycielu Duchu przyjdź

O Stworzycielu Duchu przyjdź

Print Friendly, PDF & Email

melodia gregoriańska

  1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź, * nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. * Niebies łas zesłać racz * sercom, co dziełem są Twych rąk.
  2. Pocieszycielem jesteś zwan * i Najwyższego Boga dar. * Tyś namaszczeniem naszych dusz, * zdrój żywy, miłość, ognia żar.
  3. Ty darzysz łas siedemkroć, * bo moc z prawicy Ojca masz. * Przez Ojca obiecany nam, * mowzbogacasz język nasz.
  4. Światłem rozjaśnij naszą myśl, * w serca nam miłość świętą wlej * i tłą słabość naszych ciał * pokrzep stałością mocy Swej.
  5. Nieprzyjaciela odpędź w dal * i Twym pokojem obdarz wraz. * Niech w drodze za przewodem Twym * miniemy zło, co kusi nas.
  6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, * daj, by i Syn poznany był, * i Ciebie, jedno tchnienie Dwóch * niech wyznajemy z wszystkich sił.
  7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, * Synowi, który zmartwychwstał * i Temu, co pociesza nas, * niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

Wyjaśnienie podkreśleń i pogrubień w tekście

Sylaby, na których wykonuje się melizmaty, oznaczono podkreśleniem dla wygody śpiewających. Podwójmy melizmat, czyli sylaby dla której melodia przewiduje trzy nuty, dodatkowo zostały wyróżnione pogrubioną czcionką.

Podkreślenie może się pojawić jedynie w części tekstu. Zabieg ten zastosowano dla większej czytelności, aby oddzielić melizmaty, które znajdują się obok siebie. Chodzi o to, aby dało się szybko rozpoznać ilość podkreślonych sylab, które występują po sobie. Na przykład zapis graficzny namaszczeniem jest dużo czytelniejszy niż namaszczeniem.

Uwagi do wykonania hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź

Hymn O Stworzycielu Duchu przyjdź wykonuje się w czasie obrzędu małżeństwa. Zgodnie z formularzem śpiewa się trzy zwrotki:

  • Pierwszą: O Stworzycielu Duchu…
  • Spośród zwrotek 2-5 wybiera się jedną. W praktyce jest to zazwyczaj czwarta Światłem rozjaśnij naszą myśl, a wynika to z faktu, że jej tekst mówi wprost o miłości.
  • Szóstą: Daj nam przez Ciebie…

W większości źródeł pieśń posiada 6 zwrotek. Siódma zwrotka pod względem tekstu jest powtórzeniem szóstej zwrotki. Można śmiało przyjąć, że nie śpiewa się jej, jeśli ma ku temu uzasadnionej potrzeby.

Ponieważ O Stworzycielu Duchu przyjdź jest hymnem, w czasie śpiewu wierni przyjmują postawę stojącą. Jeśli nie ma takiej praktyki w parafii, warto się o nią postarać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *