Matko Odkupiciela

Matko Odkupiciela

Print Friendly, PDF & Email

Antyfona Maryjna
melodia 1: Siedlecki (1987)
melodia 2: ks. Romuald Rak
melodia 3: autor nieznany

Melodia 1 (Siedlecki)

  1. Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, * Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza. * Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, * Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
  2. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, * w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący, * Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, * Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
  3. Panno przedtem i potem, z świata podziwieniem * uczczona Gabryjela wdzięcznym pozdrowieniem, * racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi. * Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Melodia 2 (ks. Romuald Rak)

Melodia 3 (autor nieznany)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *