Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony

Print Friendly, PDF & Email

Tekst: Śpiewnik Siedleckiego

Melodia Irena Pfeiffer

  1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! * Gdzie Bóg, Król świata całego * dokonał życia swojego.
  2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! * Ta sama Krew Cię skropiła, * która nas z grzechów obmyła.
  3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! * Z Ciebie moc płynie i męstwo, * w Tobie jest nasze zwycięstwo!

Melodia 2: tradycja Śląska

Tekst: Skarbiec modlitw i pieśni

Melodia: Chorał Śląski

  1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! * Gdzie Bóg, Król świata całego * dokonał życia swojego.
  2. Krzyżu zbawienny, drzewo poświęcone, * Krwią przenajświętszą Baranka skropione, * że sam Zbawiciel na tobie * umarł i uświęcił ciebie.
  3. Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe, * na sobie niosạc zbawienie światowe. * Na tobie Jezus spoczywał, * gdy w gorzkich mękach umierał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *