Com przyrzekł Bogu

Com przyrzekł Bogu

Print Friendly, PDF & Email

Fest soll mein Taufbund immer stehn

Tekst polski: ks. L. Skowronek

Melodia: Hoppe

  1. Com przyrzekł Bogu przy Chrzcie raz, * dotrzymać pragnę szczerze, * Kościoła słuchać w każdy czas * i w świętej wytrwać wierze! * O Panie Boże, dzięki Ci, * żeś mi Kościoła otwarł drzwi. * W nim żyć, umierać pragnę.
  2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią * Bóg pod postacią chleba. * Swym Ciałem karmi duszę mą, * by żyła w nim dla nieba, * W to wierzyć zawsze mocno chcę, * Bo tego Kościół uczy mnie. * W nim żyć, umierać pragnę.
  3. Mój Zbawca wie, czego mi brak! * Gdy prosić będę rzewnie, * On pokieruje wszystkiem tak, * że niebo zyskam pewnie. * Nadzieją tą pokrzepiam się, * bo Kościół tak naucza mnie. * W nim żyć, umierać pragnę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *