Archanioł Boży

Archanioł Boży

Print Friendly, PDF & Email

melodia według śpiewnika Mioduszewskiego
tekst: XVII wiek według Ewangelii Św. Łukasza

  1. Archanioł Boży Gabryjel, – posłan do Panny Maryi, – z majestatu Trójcy Świętej, – tak sprawował poselstwo k’Niej: – Zdrowaś Panno, łaski pełna, – Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.
  2. Panna się wielce zdumiała – z poselstwa, które słyszała. – Pokorniuchno się skłoniła, – jako Panna świątobliwa. – Zasmuciła się z tej mowy, – nic nie rzekła aniołowi.
  3. Ale poseł z wysokości, – napełnion Boskiej mądrości, – rzekł Jej: Nie bój się Maryjo, – najszczęśliwszaś, Panno miła. – Znalazłaś łaskę u Pana, – oto poczniesz Jego Syna.
  4. Jezus nazwiesz Imię Jego, – będzie Synem Najwyższego. – Wielki z strony człowieczeństwa, – a niezmierny z strony Bóstwa, – wieczny Syn Ojca wiecznego, – Zbawiciel świata całego.
  5. Temuż Panna uwierzyła, – przyzwalając tak mówiła: – O, pośle Boga wiecznego, – gdy to wola Pana mego, – toć ja służebnica Jego, – stań się według słowa twego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *