Alleluja! Jezus żyje, On co za nas życie dał

Alleluja! Jezus żyje, On co za nas życie dał

Print Friendly, PDF & Email

Tekst: Skarbiec modlitw i pieśni

  1. Alleluja! Jezus żyje, * On, co za nas życie dał. * Już Go grobu noc nie kryje, * jak powiedział, zmartwychwstał. * Nućmy Jemu pienia chwały: * Witaj, Jezu Zmartwychwstały! Alleluja, alleluja, * alleluja, alleluja!
  2. Wraca z otchłani z jeńcami, * śmiercią skruszył śmierci grot. * Piekło ściele pod stopami, * trzyma klucz do niebios wrót. * Nućmy Jemu pienia chwały…
  3. Wesel się, Królowo nieba, * żyje Syn Twój, żyje Pan. * Radość Ci z Nim dzielić trzeba, * słońcem każda z Jego ran. * Zanuć Jemu pienia chwały * Witaj, Jezu Zmartwychwstały! * Alleluja, alleluja, * alleluja, alleluja!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *